Pár slov o našem sboru

    Okružní jízda s 10. zastávkami

Křesťanské adventní poselství se dostalo na Zbytky v roce 1933 prostřednictvím kolportéra br. Tůmy. Dalším průkopníkem byl bratr Vrkoslav z Horní Rokytnice. Již v příštím roce zde působí kazatel br. Strala, který vyučuje 11 lidí. Ty pokřtil br. Šorr a tak byl založen sbor ve Zbytkách, který se scházel u br. Hýbnera. V říjnu 1938 se sbor musí, v důsledku událostí před druhou světovou válkou, stěhovat do Bratříkova k br. Trdlovi. V té době má sbor už 25 členů. Jediným zařízením bylo pár židlí a harmonium. Tak skromné byly začátky. Na přelomu roku 40-41 se sbor opět stěhoval opět. Tentokrát do Jesenného k rodině Klikorkově. To již byl kazatelem br. Hurta. Večeři Páně zde vysluhoval br. Doubravský (předseda sdružení). Členové sboru po večerech vyrobili ručně 42 židlí z fošen. V prosinci 1945 se sloučily sbory Jesenný a Semily, nově se scházeli společně v Železném Brodě ve Sklářské škole. Kazatelem se stal br. Bureš. Později se sbor přesouvá do Dívčí školy, také v Železném Brodě. Každou sobotu před bohoslužbou bylo nutné přinést harmonium a poté jej opět odnést.  Daleko větším problémem byl odpor školníka. Sbor si musel hledat nové prostory. Tehdy 50. členný sbor začal s velkým nadšením rekonstruovat bývalý hostinec v Loužnici. Zdálo se být vyhráno, každý přiložil ruku k dílu. Budova stála obrovskou částku peněz a těsně před dokončením přišla zdrcující zpráva. Budova se bude bourat v důsledku rozšiřování vozovky. Kazatelem v tomto období byl br. Kroulík. Sbor pak našel útočiště u pana Machálka v Železném Brodě na “převoze”. Zde se bratři a sestry scházeli až do komunistického zákazu v roce 1953. Tři roky se scházely v rodinách, a v roce 56 se připojili ke sboru v Jablonci nad Nisou. Sbor vedl br. Knobloch a od roku 68 br. Kraus. O dva roky později se skupina 30. členů odděluje a vrací na Hamrska k br. Sidorovi. Po 60. letech v říjnu 98, se zbor vrací na Zbytky do Staré školy.

Okružní jízda je dokončena. Díky Bohu za jeho vedení, ochranu a požehnání. Dnes máme náboženskou svobodu, krásné místo na scházení, moderní vybavení, ale přesto i dnes potřebujeme k životu BOHA, který stvořil nebe a zemi. Potřebujeme JEŽÍŠE, který zemřel pro hřích každého z nás, ale zvítězil nad smrtí a dá nám věčný život na obnovené zemi. Stačí jen uvěřit…

Jsme otevřené společenství a každý je u nás vítán. Tak se nebojte přijít k nám, ale také především k JEŽÍŠI který řekl: "Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout".

 

(Josef Schovánek)

 

Pár slov o naší církvi

Církev Adventistů sedmého dne vznikla v rámci eschatologického hnutí protestantských církví ve Spojených státech v 19. století. Počet členů se odhaduje na 15 milionů, v Česku má zhruba stovku kazatelů a podle posledních výsledků sčítání lidu počet jejích členů roste, v roce 1991 se k ní přihlásilo 7674 obyvatel, v roce 2001 9757 obyvatel.

Měřítkem jejich života je Boží slovo – Bible. Očekávají druhý příchod Ježíše Krista a světí sobotu na oslavu Božího stvořitelského díla.

Teologie Adventistů sedmého dne navazuje na protestantské směry v USA v 19. století (např. metodisty). Významnou roli při formování církve sehrála Ellen G. Whiteová (1827-1915), o které adventisté věří, že byla prorocky inspirovaná. Ellen G. Whiteová církev ovlivnila především po organizační stránce a vnesla do adventismu důraz na harmonický životní styl a zdravou životosprávu.

Adventisté se angažují ve veřejném životě, zejména v oblasti humanitární práce (humanitární organizaci ADRA), vězenské službě, práce s dětmi, oblasti zdravého životního stylu, aj.  Prosazují  hodnoty náboženské svobody a finanční nezávislosti na státu.

                  (Wiki,MK)