Velikonoce

13.04.2014 17:21

Milí přátelé

    Pro většinu lidí dnešní doby jsou velikonoční svátky spojené s vítáním jara.

Děti mají prázdniny, dospělí  jeden den volna navíc, prostě prodloužený víkend.  Jarní sluníčko se zvědavě podívá do všech koutů v bytě a aby se moc nedivilo, tak se před svátky hospodyňky vrhnou do tak zvaného jarního úklidu. Na svátky se nakoupí trošku jídla navíc, upeče se velikonoční beránek /možná i koupí/, uvaří se  kafíčko -  no prostě jarní pohoda.  Kluci s pomlázkou oběhnou celou ves vyšlehat děvčata.   Do košíku jim každý rád přidá  malované vajíčko, či nějakou sladkost.

 

    Velikonoce mají ale ještě jiný význam.  

Byl to svátek  na oslavu Boha a  vyvedení a osvobození  izraelského národa z egyptského otroctví. Hospodin  vysvobodil  Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala beránka bez vady a jeho krví pak potřela rám dveří. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která kolem přešla bez povšimnutí.

Záchrana Izraelitů se tak stala předobrazem záchrany člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti, protože Bůh nikdy člověka neopustil a neopustí.

 

    Každé velikonoce jsou důkazem Boží lásky k nám lidem. Bůh nás stvořil a nesmírně nás miluje. Ústy proroků oznámil, že pošle v příhodný čas na svět lidem Zachránce- Spasitele. Předpověděl Jeho narození, život i jakým způsobem nás zachrání.

Když přišel čas, poslal Bůh lidem svého Syna – Ježíše Krista. Jeho jméno v hebrejštině znamená : „Bůh zachraňuje, Bůh je spása“. Ježíš se tak stal obětním “beránkem bez vady“. On jako  nevinný, vzal  na sebe hřích se všemi jeho důsledky. Dává svou krev na ochranu pro všechny.

O velikonocích si připomínáme, že Ježíš Kristus – zemřel na kříži, aby svou smrtí zaplatil za naše hříchy. Smrtí to však neskončilo. Byl vzkříšen. Zvítězil  nad smrtí a stal se tak spasitelem lidstva.

 

    Velikonoce jsou oslavou vzkříšeného Krista  a  důkazem nesmírné Boží lásky k nám lidem.            (H,web)